ยินดีตอนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โทร. 0-2107-1425

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งเจริญ หมู่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น