ยินดีตอนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โทร. 0-2107-1425

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ


ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
หมู่ 1 ตำบลป่งไฮ  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  38150
โทร. 0-2107-1425
แฟกซ์. 0-2107-1425


แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

2 ความคิดเห็น:

  1. รบกวนขอเบอร์ติดต่อด้วยครับ(ติดต่อ อบต.ไม่ได้) หจก.ต.พูนทรัพย์ก่อสร้างครับ

    ตอบลบ