ยินดีตอนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โทร. 0-2107-1425

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560

องค์การบริการส่วนตำบลป่งไฮจะดำเนินการจ้างเหมาบริการคนทำงานเก็บขยะในพื่้นที่ตำบลป่งไฮ ระยะเวลาจ้าง 2 เดือน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น