ยินดีตอนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โทร. 0-2107-1425

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

โครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงิน

กลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิล บ้านทุ่งเจริญ เปิดรับซื้อขยะรีไซเคิล เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง
หรือครัวเรือน ตามนโยบาย Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล บ้านทุ่งเจริญ 
เบอร์โทรศัพท์ 084-934-7852 หรืองานบริการสาธารณสุข อบต.ป่งไฮ เบอร์โทรศัพท์ 02-107-1425ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น