ยินดีตอนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โทร. 0-2107-1425

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด "ป่งไฮคัพ ครั้งที่ 13"

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด "ป่งไฮคัพ ครั้งที่ 13"
นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ นายสุวรรณา กุมภิโรไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น