ยินดีตอนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โทร. 0-2107-1425

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 - 18 ตำบลป่งไฮ งบประมาณรวม 1,900,000.-บาท โดยพิจาณาเป็น 3 รายการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น